Symposium Flora- en faunawet

Klik hier om het verslag van het SymposiumFFwet te downloaden.

Hoe komen we samen uit de impasse van niet werkbare jurisprudentie?

De uitspraak van 11 juli 2012 van de Raad van State over de zaak Dwingelderveld brengt onnodige en niet werkbare jurisprudentie met zich mee. De Raad van State is van oordeel dat het ministerie in het betreffende Dwingelderveld-project ten onrechte oordeelt dat er geen ontheffing nodig is. Met andere woorden: een ontheffing is noodzakelijk. Deze uitspraak betekent dat voor diverse soorten in feite alleen dwingende redenen van groot openbaar belang grond kunnen bieden voor een ontheffing.

Voor initiatiefnemers en adviseurs maken deze uitspraken het werk niet makkelijker. Op grond van de uitspraak Dwingeland moet worden geconcludeerd dat voor streng beschermde soorten (zoals de gewone dwergvleermuis) bij het negatief beïnvloeden van een verblijfplaats altijd een ontheffing noodzakelijk is. Deze ontheffing wordt alleen afgegeven wanneer er een reden is die beschreven staat in de Habitatrichtlijn. In veel gevallen is zo’n reden gewoonweg niet voorhanden.

Dat kan en moet opgelost kunnen worden. Daarvoor is het van groot belang om de handen ineen te slaan en samen te bekijken welke mogelijkheden er zijn om projecten zonder teveel ecologische omwegen te kunnen realiseren.